ვიკიციტატა:შეზღუდვები ციტატებზე: განსხვავება გადახედვებს შორის

Jump to navigation Jump to search
→‎ზოგადი: თარგმნა
(სტილის გამართვა)
(→‎ზოგადი: თარგმნა)
 
==ზოგადი==
=== სავტორო უფლებით დაცული, დათუ საყოველთაო საკუთებასაკუთებაში არსებული ===
ჩვენი სახელმძღვანელო პირნციპების თანახმად, დასაშვებია მხოლოდ [[w:საყოველთაო საკუთრება|საყოველთაო საკუთრებაში]] არსებული ნაწარმოების გამოყენება, რომელიც ასეთად მიიჩნევა, თუ არის:
Works in the [[w:public domain|public domain]] are defined, for the scope of our guidelines, as coming from one of three sources:
# გამოქვეყნებული 1923 წლამდე; ან გამოქვეყნებული 1963 წლამდე, ''თუ და მხოლოდ თუ'' წარმოდგენილი იქნება უტყუარი მტკიცებულება, რომ საავტორო უფლებას მასზე გაუვიდა მოქმედების ვადა და არ განახლებულა.
# Works having been published before 1923; or having been published before 1963 ''if and only if'' affirmative evidence can be provided that the copyright expired and was not renewed.
# ოფიციალური პუბლიკაცია, ასევე ოფიციალური პირ(ებ)ის პოლიტიკური, თუ საჯარო ხასიათის გამოსვლა. ეს მოიცავს საკამპანიო გამოსვლებს, საპარლამენტო მოსმენებზე გაკეთებულ განცხადებებს, და სასამართლო გამოსვლებს/გადაწყვეტილებებს.
# Government publications as well as the speeches of public officials on matters of policy or of public concern. This includes campaign speeches, statements made during Congressional hearings, and the content of judicial opinions.
# ნაწარმოები, რომლისთვისაც წარმოდგენილია უტყუარი მტკიცებულება, რომ საავტორო უფლების მფლობელმა ნაწარმოები საყოველთაო საკუთრებად გამოაცხადა.
# Works for which affirmative evidence can be provided that the copyright owner has expressly released the work into the public domain.
 
=== დამოწმებული დათუ დაუმოწმებელი ===
იხ. [[ვიკიციტატა:ლიტერატურის მითითება]] - სახელმძღვანელო ციტატების წყაროებით დამოწმებაში. დაუმოწმებელი ციტატები ყველა სტატიიდან წაიშლება. დაუმოწმებელი ციტატების დამატების შემთხვევაში სტატიაში შეტანილი ცვლილებები 3 დღიანი ვადის შემდეგ უკუგდებული იქნება. ახლადშექმნილი გვერდი დაუმოწმებელი ციტატებით მოინიშნება როგორც [[ვიკიციტატა:წაშლა|წასაშლელი]] და 3 დღის შემდეგ, თუ არ დასაბუთდა გვერდის დატოვება ან/და არ დაიწყო განხილვა, გვერდი წაიშლება. უკვე არსებული სტატიებისთვის, ყველა ციტატა, რომელიც არ აკმაყოფილებს [[ვიკიციტატა:ციტირებადობა|ხარისხის სტანდარტს]], წაიშლება. ყველა დარჩენილი დაუმოწმებელი ციტატა გადავა სტატიის განხილვის გვერდზე. თუ ყველა ციტატა უკვე არსებულ სტატიაში დაუმოწმებელია (წყაროს გარეშეა), მოინიშნება როგორც წასაშლელი და 3 დღის შემდეგ, თუ არ მოხდა მათი დამოწმება რომელიმე რედაქტორის მიერ, წაიშლება.
See [[Wikiquote:Sourcing]] for guidelines on sourced quotes. Unsourced quotes will be removed from all articles. Adding unsourced quotes to articles will be reverted. A newly created page consisting of unsourced quotes will be nominated for [[Wikiquote:Votes for deletion|deletion]] or given a [[Wikiquote:Proposed deletion|PROD]] tag. For an already existing page, unsourced quotes that fail to meet standards of quality will be deleted. Any remaining unsourced quotes will placed on the article's discussion page. If all of the quotes on an existing page are unsourced, the page will be nominated for deletion.
 
=== ციტატის სიგრძე ===
უაზროდ (უადგილოდ) გრძელი ციტატები შემოკლდება და მოწესრიგდება (ან წაიშლება), მაქსიმუმ 250 სიტყვით თითოეულ ციტატაში.
Inappropriately lengthy quotes will be trimmed or discarded, with a maximum of 250 words per quote.
 
=== გამონაკლისები ===
თუ რედაქტორი მიიჩნევს, რომ საჭიროა სტატია შეიცავდეს უჩვეულოდ დიდი ოდენობით სამახსოვრო ციტატებს (მაგ. რომელიმე კინო-კლასიკიდან), შეიძლება გააკეთოს მიმართვა ვიკი საზოგოდაებისადმი წესებიდან გამონაკლისის დასაშვებად. ყოველი ასეთი შემთვევისთვის მოეწყობა ინდივიდუალური განხილვა. ყოველი განხილვა შეიზღუდება სტანდარტული დროით და გადაწყდება საზოგადოებრივი კონსესუსით, საჭიროების შემთვევაში კენჭისყრით. მკითხველთა საყურადღებოდ ასეთი სტატიები მოინიშნება.
If a page is considered by an editor to have an unusually large number of memorable quotes (e.g., some movie classics), an appeal can be made to the community to allow an exception to the guidelines. A forum will be created for editors to make the case for a quote or an article which exceeds the limits for number or length of quotations. Each discussion will be limited to a standard time and will be decided by community consensus. Articles will be tagged to inform readers when a discussion is taking place.
 
==სტატიების ტიპები==
1,538

რედაქტირება

სანავიგაციო მენიუ