ვიკიციტატა:შეზღუდვები ციტატებზე: განსხვავება გადახედვებს შორის

Jump to navigation Jump to search
→‎სტატიების ტიპები: თარგმნის დასრულება
(→‎სტატიების ტიპები: თარგმნის დასრულება)
 
==სტატიების ტიპები==
=== (კინო)ფილმები ===
დასაშვებია 5 ციტატა ყოველ ერთ საათიან მონაკვეთზე, მაგ. ერთი ციტატა ყოველ 12 წუთზე. ციტატები კონკრეტული პერსონაჟის მითითების გარეშე უკუგდებული იქნება. ციტატების რეკომენდებული სიგრძე: 7 სტრიქონი ერთ პერსონაჟზე, 10 სტრიქონი ყოველ დიალოგზე. თეგლაინები ციტატების საერთო რაოდენობაში არ მიიღება.
Five quotes maximum per hour, i.e., about one quote every 12 minutes. Quotes not assigned to specific characters are discarded. Recommended maximum length of quotes: seven lines by one character, ten lines of dialogue. [[w:Tagline|Taglines]] do not count towards the total number of quotes.
 
=== ტელევიზია ===
ციტატების ნებადართული ოდენობა განისაზღვრება პროგრამის საერთო წუთობრივი ხანგრძლიობით. პროგრამის ხანგრძლიობა მოიცავს სარეკლამო გაჭრებსაც, ან, ამგვარი გაჭრებისგან თავისუფალი სქელებისთვის როგორიცაა BBC, მოიცავს რეკლამის ხანგრძლიობას სადაც არ უნდა იყოს მიბმული. დასაშვები რაოდენობრივი მაქსიმუმი იქნება: ერთი ციტატა ნახევარსაათზე ნაკლები ხანგრძლიობის გადაცემებისთვის; 2 ციტატა ნახევარსაათიანი გადაცემებისთვის; 5 ციტატა ერთსაათიანისთვის; 7 ციტატა საათნახევრიანი გადაცემებისთვის; 10 ციტატა ორსაათიანისთვის; და 15 ციტატა სამსაათიანისთვის. ციტატები კონკრეტული პერსონაჟის მითითების გარეშე უკუგდებული იქნება. ციტატების რეკომენდებული სიგრძე: 7 სტრიქონი ერთ პერსონაჟზე, 10 სტრიქონი ყოველ დიალოგზე.
The number of allowable quotes will be determined by the total minutes of a program. The length of a program includes its commercials, or, for ad-free networks such as PBS or BBC, includes the length of advertising were it to exist. The maximum allowable amounts will be: one quote for a show less than half an hour long; two quotes for half an hour; five quotes for an hour; seven quotes for an hour and a half; ten quotes for two hours; and fifteen quotes for three hours. Quotes not assigned to specific characters are discarded. Recommended maximum length of quotes: seven lines by one character, ten lines of dialogue.
 
==== ონლაინ ვიდეო ====
ვიდეოები სპეციალურად ონლაინ მაუწყებლობისთვის, ციტირებასთან მიმართბაში მსგავსია სატელევიზიო გადაცემებისა. ციტატების ნებადართული ოდენობა განისაზღვრება პროგრამის საერთო წუთობრივი ხანგრძლიობით. დასაშვები რაოდენობრივი მაქსიმუმი იქნება: ერთი ციტატა ნახევარსაათზე ნაკლები ხანგრძლიობის გადაცემებისთვის; 2 ციტატა ნახევარსაათიანი გადაცემებისთვის; 5 ციტატა ერთსაათიანისთვის; ციტატა საათნახევრიანი გადაცემებისთვის;10 ციტატა ორსაათიანისთვის; და 15 ციტატა სამსაათიანისთვის. ციტატები კონკრეტული პერსონაჟის მითითების გარეშე უკუგდებული იქნება. ციტატების რეკომენდებული სიგრძე: 7 სტრიქონი ერთ პერსონაჟზე, 10 სტრიქონი ყოველ დიალოგზე.
Videos posted exclusively for online viewing are similar to television shows in regards to quotable material. The number of allowable quotes will be determined by the total minutes of a program. The maximum allowable amounts will be: one quote for a show less than half an hour long; two quotes for half an hour; five quotes for an hour; seven quotes for an hour and a half; ten quotes for two hours; and fifteen quotes for three hours. Quotes not assigned to specific characters are discarded. Recommended maximum length of quotes: seven lines by one character, ten lines of dialogue.
 
=== პერსონაჟები ===
სტატიები დაუმოწმებელი ციტატებით წაიშლება. ციტატების ნებადართული მაქსიმუმისთვის იხელმძღვანელეთ (კინო)ფილმებისთვის, TV გადაცემებისთვის, წიგნებისთვის და ა.შ. დადგენილი ნორმებით.
Pages consisting only of unsourced quotes are nominated for deletion. Maximum numbers of quotes per guidelines to movies, TV shows, books, etc.
 
=== ნათქვამიწარმოთქმული-სიტყვა (სიტყვით გამოსვლები, სასცენო დადგმები, ინტერვიუები, და ა.შ.) ===
დასაშვებია მაქსიმუმ 5 ციტატა ნებისმიერი საავტორო უფლებით დაცული ნაწარმოებიდან (რომელიც არ არის საყოველთაო საკუთრება).
Five quotes maximum for any work not in the public domain.
 
=== ელექტრონული თამაშები ===
მაქსიმუმ 3 ციტატა თითო თამაშზე. ციტატების რეკომენდებული სიგრძე: 7 სტრიქონი ერთ პერსონაჟზე, 10 სტრიქონი ყოველ დიალოგზე.
Three quotes maximum per game. Recommended maximum length of quotes: seven lines by one character, ten lines of dialogue.
 
=== ჩაწერილი ალბომები ===
მაქსიმუმ 5 საკმაოდ მოკლე ციტატა (მაგ. საშუალოდ 4 სტრიქონი ერთი ლექსიდან) თითო ალბომზე.
A maximum of five fairly brief quotes (i.e, an average of four lines of verse apiece) per album.
 
=== წიგნები ===
რეკომენდებულია მაქსიმუმ 5 სტრიქონი პროზიდან ან 8 სტრიქონი პოეზიდან საავტორო უფლებით დაცული წიგნის ყოველ 10 გვერდზე, რაც წიგნის საერთო შინაარსის დაახლოებით 1.25%-ს უდრის.
A recommended maximum of five lines of prose or eight lines of poetry for every ten pages of a book not in the public domain. This is equal to about 1.25% of the total content of a book.
 
=== პიროვნებები ===
=== ადამიანები ===
ციტატების ნებადართული მაქსიმუმისთვის იხელმძღვანელეთ წიგნებისთვის და წარმოთქმული-სიტყვევისთვის დადგენილი ნორმებით.
Maximum numbers of quotes per guidelines to books, speeches, interviews, etc.
 
=== თემები ===
მხოლოდ პიროვნების მითითება საკმარისი არ არის ციტატის დამოწმებისას, რადგან ეს ვერ ამტკიცებს ციტატის ჭეშმარიტ წარმოშობას. ციტატების კრებული სხვა ვებ საიტის მითითება, რომელიც წყაროდ მხოლოდ პიროვნების სახელს უთითებს, ასევე არასაკმარისი დამოწმებაა. თუ ციტატას ვერ მოეძებნა წყარო, საჭიროა გადატანილ იქნას სტატიის განხილვის გვერდზე. სტატია მთლიანად დაუმოწმებელი (დაუსაბუთებელი) ციტატებით, მოინიშნება როგორც წასაშლელი. ანონიმური ციტატები დაშვებულ უნდა იქნას, თუ წარმოდგენილი იქნება მათი ღირებულების მაჩვენებელი წყარო.
A person's name alone is insufficient for sourcing a quote, as it is no proof of the quote being genuine. Reference to a collection of quotations on another website, which provides only the person's name as a source, is equally insufficient. If no source can be found for a quote, it should be transferred to the article's discussion page. A page with nothing but unsourced quotes should be nominated for deletion. Anonymous quotes should only be allowed if a source is provided to show their currency.
 
[[კატეგორია:ვიკიციტატა]]
1,538

რედაქტირება

სანავიგაციო მენიუ