ვიკიციტატა:რჩეული ციტატები

ვიკიციტატიდან
Jump to navigation Jump to search


რჩეული ციტატები   კანდიდატები   არქივი
რჩეული სტატიის ვარსკვლავი

ეს გვერდი ეთმობა რჩეული ციტატების თემას. რჩეული ციტატა უნდა წარმოადგენდეს საუკეთესო ნიმუშს, რომელიც შეიძლება წარედგინოს ვიკიციტატის მკითხველს. ამჟამად რჩეული ციტატა არის ის, რომელიც გარკვეული პერიოდის (ერთი კვირა) განმავლობაში მთავარ გვერდზე გამოიტანება. სასურველია ამგვარი ციტატის შერჩევა მოხდეს ვიკიციტატის მომხმარებელთა მიერ. ამისათვის უნდა დასახელდეს კანდიდატები და მათ შესახებ გამოითქვას მოსაზრებები (ცხარე დებატები საჭირო არ არის!).


{{{ციტატა}}}
— {{{ავტორი}}}