გვერდები, რომლებიც გადადის მრავალმნიშვნელობის გვერდებზე

Jump to navigation Jump to search

მომდევნო გვერდები შეიცავენ მინიმუმ ერთ ბმულს მრავალმნიშვნელობის გვერდზე. უმჯობესია, თუ ბმული გაკეთდება უფრო სპეციფიურ სტატიაზე.
გვერდი ჩაითვლება მრავალნიშვნელობის გვერდად, თუ შეიცავს ტეგს __DISAMBIG__ (ან მის ექვივალენტს).

შემდეგი მონაცემები აღებულია ქეშიდან, უკანასკნელად ის განახლდა 16:09, 25 იანვარი 2021. ქეშში ინახება მაქსიმუმ 5 000 ჩანაწერი.

ეს გვერდი ცარიელია.