ვიკიციტატა:შეზღუდვები ციტატებზე: განსხვავება გადახედვებს შორის

Jump to navigation Jump to search
თარგი, სტილის გამართვა
(→‎სტატიების ტიპები: თარგმნის დასრულება)
(თარგი, სტილის გამართვა)
{{შეტყობინება|<center>ეს გვერდი წარმოადგენს [[ვიკიციტატა:პოლიტიკა|ვიკიპოლიტიკის]] ნაწილს და სავალდებულოა შესასრულებლად ყველა მონაწილისთვის (რედაქტორისთვის).<br/>გვერდი შეფასებულია როგორც მაღალი რისკის მქონე და შესაბამისად დაცულია დაუსრულებელი რედაქტირებისგან. ცვლილებები განხილეთ [[ვიკიციტატა:შეზღუდვები ციტატებზე/განხილვა|აქ]].</center>}}
{{ითარგმნება}}
 
ჩვენი გვერდების ხარისხიანობის უზრუნველსაყოფად და [[w:სავატორო უფლება|საავტორო უფლების]] დარღვევის შესაძლებლობის შესამცირებლად, საჭიროა ციტატებზე რიგი შეზღუდვები დავაწესოთ.
 
ვიკიციტატა, გამოჩენილი ადამიანების გამოთმებისგამოთქმების კრებული, თავისი ბუნებით მიდრეკილია აღემატებოდეს [[w:სამართლიანი გამოყენება|სამართლიან გამოყენებასგამოყენების]] დასაშვებ ნორმას. სწორედ ამიტომ, დიდი სიფხიზლე მართებთ ჩვენ რედაქტორებს, რათა სტატიები რეკომენდებულ შეზღუდვებში მოაქციონ/შეინარჩუნონ, მით უფრო რომ ეს შეზღუდვები რთული განსასაზღვრიგანსამარტი აღმოჩნდა და ფართო ინტერპრეტაციის საგანს წარმოადგენენ.
 
ვიკიციტატის სტატია არის ციტატების თემატური კრებული. მას არ აქვს ვიკიპედიის სტატიის მსგავსად ცხადი სტრუქტურა, სადაც ინფორმაცია აწყობილია ნათელ და თანმიმდევრულ თხრობაზე. ეს ყველაფერი ბუნებრივად უბიძგებს ჩვენ რედაქტორებს მუდმივად დაამატონ და არასოდეს მოაკლონ. რედაქტორები, ნაცვლად სტატიებისთვის ციტატების შერჩევაზე ერთობლივი მუშაობისა, როგორც წესი ზრუნავენ მაგალითად სატელევიზიო შოუს დიალოგის მეტ და მეტ გავრცობაზე იქამდე, ვიდრე სტატია დუბლირებას არ დაემსგავსება. როგორც დრომ გვიჩვენა, ზოგიერთ მონაწილეს მიაჩნია, რომ სწორედ დუბლირებაა ვიკიციტატის მიზანი. ამით სტატია, მიუხედავად ბანალურის და ტრივიალურის გამოტოვებისა, ერთგვარ ფან-კლუბად იქცევა და არა ციტატების კრებულად. ციტატების შერჩევაზე შეზღუდვების დაწესების გარეშე, პროექტი დასრულდება გაუფასურებული და უსარგებლო გვერდებით. ხარისხთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები ხშირად სუბიექტურია, თუმცა ეს არ შეიძლება გახდეს გადაწყვეტილებების მიუღებლობის მიზეზი.
==ზოგადი==
=== სავტორო უფლებით დაცული, თუ საყოველთაო საკუთებაში არსებული ===
ჩვენი სახელმძღვანელო პირნციპების თანახმად, დასაშვებია მხოლოდუპირატესად [[w:საყოველთაო საკუთრება|საყოველთაო საკუთრებაში]] არსებული ნაწარმოების გამოყენება, რომელიც ასეთად მიიჩნევა, თუ არის:
# გამოქვეყნებული 1923 წლამდე; ან გამოქვეყნებული 1963 წლამდე, ''თუ და მხოლოდ თუ'' წარმოდგენილი იქნება უტყუარი მტკიცებულება, რომ საავტორო უფლებას მასზე გაუვიდა მოქმედების ვადა და არ განახლებულა.
# ოფიციალური პუბლიკაცია, ასევე ოფიციალური პირ(ებ)ის პოლიტიკური, თუ საჯარო ხასიათის გამოსვლა. ეს მოიცავს საკამპანიო გამოსვლებს, საპარლამენტო მოსმენებზე გაკეთებულ განცხადებებს, და სასამართლო გამოსვლებს/გადაწყვეტილებებს.
 
=== დამოწმებული თუ დაუმოწმებელი ===
ყველა ციტატა უნდა იყოს დამოწმებული სანდო წყაროთი (იხ. [[ვიკიციტატა:ლიტერატურის მითითება]] - სახელმძღვანელო ციტატების წყაროებით დამოწმებაში). დაუმოწმებელი ციტატები ყველა სტატიიდან წაიშლება. დაუმოწმებელი ციტატების დამატების შემთხვევაში სტატიაში შეტანილი ცვლილებები 3 დღიანი ვადის შემდეგ უკუგდებული იქნება. ახლადშექმნილი გვერდი დაუმოწმებელი ციტატებით მოინიშნება როგორც [[ვიკიციტატა:წაშლა|წასაშლელი]] და 3 დღის შემდეგ, თუ არ დასაბუთდა გვერდის დატოვება ან/და არ დაიწყო განხილვა, გვერდი წაიშლება. უკვე არსებული სტატიებისთვის, ყველა ციტატა, რომელიც არ აკმაყოფილებს [[ვიკიციტატა:ციტირებადობა|ხარისხის სტანდარტს]], წაიშლება. ყველა დარჩენილი დაუმოწმებელი ციტატა გადავა სტატიის განხილვის გვერდზე. თუ ყველა ციტატა უკვე არსებულ სტატიაში დაუმოწმებელია (წყაროს გარეშეა), მოინიშნება როგორც წასაშლელი და 3 დღის შემდეგ, თუ არ მოხდა მათი დამოწმება რომელიმე რედაქტორის მიერ, წაიშლება.
 
=== ციტატის სიგრძე ===
 
=== გამონაკლისები ===
თუ რედაქტორირედაქტორს მიიჩნევსმიაჩნია, რომ საჭიროა სტატია შეიცავდეს უჩვეულოდ დიდი ოდენობით სამახსოვრო ან/და გრძელ ციტატებს (მაგ. რომელიმე კინო-კლასიკიდან), შეიძლებასაჭიროა გააკეთოს მიმართვა ვიკი საზოგოდაებისადმივიკისაზოგოდაებისადმი წესებიდან გამონაკლისის დასაშვებად. ყოველი ასეთი შემთვევისთვის მოეწყობა ინდივიდუალური განხილვა სტატიის განხილვის გვერდზე. ყოველი განხილვა შეიზღუდება სტანდარტული დროით და გადაწყდება საზოგადოებრივი კონსესუსით, საჭიროების შემთვევაში კენჭისყრით. მკითხველთა საყურადღებოდ ასეთი სტატიები მოინიშნება გამაფრთხილებელი თარგით.
 
==სტატიების ტიპები==
 
=== ტელევიზია ===
ციტატების ნებადართული ოდენობა განისაზღვრება პროგრამის (გადაცემის) საერთო წუთობრივი ხანგრძლიობით. პროგრამის ხანგრძლიობა მოიცავს სარეკლამო გაჭრებსაც, ან, ამგვარი გაჭრებისგან თავისუფალი სქელებისთვისბადის მქონე არხებისთვის, მაგ. როგორიცაა BBC, მოიცავს რეკლამის ხანგრძლიობას, სადაც არ უნდა იყოს მიბმულიმოთავსებული. დასაშვები რაოდენობრივი მაქსიმუმი იქნება: ერთი ციტატა ნახევარსაათზე ნაკლები ხანგრძლიობის გადაცემებისთვის; 2 ციტატა ნახევარსაათიანი გადაცემებისთვის; 5 ციტატა ერთსაათიანისთვის; 7 ციტატა საათნახევრიანი გადაცემებისთვის; 10 ციტატა ორსაათიანისთვის; და 15 ციტატა სამსაათიანისთვის. ციტატები კონკრეტული პირის/პერსონაჟის მითითების გარეშე უკუგდებული იქნება. ციტატების რეკომენდებული სიგრძე: 7 სტრიქონი ერთ პერსონაჟზე, 10 სტრიქონი ყოველ დიალოგზე.
 
==== ონლაინ ვიდეო ====
ვიდეოები განკუთვნილი სპეციალურად ონლაინ მაუწყებლობისთვის, ციტირებასთან მიმართბაში მსგავსიაგაიგივებულია სატელევიზიო გადაცემებისაგადაცემასთან. ციტატების ნებადართული ოდენობა განისაზღვრება პროგრამის (გადაცემის) საერთო წუთობრივი ხანგრძლიობით. დასაშვები რაოდენობრივი მაქსიმუმი იქნება: ერთი ციტატა ნახევარსაათზე ნაკლები ხანგრძლიობის გადაცემებისთვის; 2 ციტატა ნახევარსაათიანი გადაცემებისთვის; 5 ციტატა ერთსაათიანისთვის; ციტატა საათნახევრიანი გადაცემებისთვის;10 ციტატა ორსაათიანისთვის; და 15 ციტატა სამსაათიანისთვის. ციტატები კონკრეტული პერსონაჟის მითითების გარეშე უკუგდებული იქნება. ციტატების რეკომენდებული სიგრძე: 7 სტრიქონი ერთ პერსონაჟზე, 10 სტრიქონი ყოველ დიალოგზე.
 
=== პერსონაჟები ===
სტატიები დაუმოწმებელი ციტატებით წაიშლება. ციტატების ნებადართული მაქსიმუმისთვის იხელმძღვანელეთ (კინო)ფილმებისთვის, TV გადაცემებისთვისტელევიზიისთვის, წიგნებისთვის და ა.შ. დადგენილი ნორმებით.
 
=== წარმოთქმული-სიტყვა (სიტყვით გამოსვლები, სასცენო დადგმები, ინტერვიუები, და ა.შ.) ===
 
=== წიგნები ===
რეკომენდებულია მაქსიმუმ 5 სტრიქონი პროზიდან ან 8 სტრიქონი პოეზიდანპოეზიიდან საავტორო უფლებით დაცული წიგნის ყოველ 10 გვერდზე, რაც წიგნის საერთო შინაარსის დაახლოებით 1.25%-ს უდრის.
 
=== პიროვნებები ===
ციტატების ნებადართული მაქსიმუმისთვის იხელმძღვანელეთ წიგნებისთვის და წარმოთქმული-სიტყვევისთვისსიტყვებისთვის დადგენილი ნორმებით.
 
=== თემები ===
მხოლოდ პიროვნების მითითება საკმარისი არ არის ციტატის დამოწმებისას, რადგან ეს ვერ ამტკიცებს ციტატის ჭეშმარიტ წარმოშობას. სხვა ციტატების კრებული სხვა ვებ საიტის მითითება, რომელიც წყაროდ მხოლოდ პიროვნების სახელს უთითებს, ასევე არასაკმარისი დამოწმებაა. თუ ციტატას ვერ მოეძებნა წყარო, საჭიროა გადატანილ იქნას სტატიის განხილვის გვერდზე. სტატია მთლიანად დაუმოწმებელი (დაუსაბუთებელი) ციტატებით, მოინიშნება როგორც წასაშლელი. ანონიმური ციტატები დაშვებულ უნდა იქნას, თუ წარმოდგენილი იქნება მათი ღირებულების მაჩვენებელი წყარო.
 
[[კატეგორია:ვიკიციტატა]]
1,538

რედაქტირება

სანავიგაციო მენიუ