კატეგორიის მიდევნება

Jump to navigation Jump to search

ამ გვერდზე ჩამოთვლილია სადამკვირებლო კატეგორიები, რომლებიც ავტომატურად იმსებიან MediaWiki-ის პროგრამული უზრუნველყოფით. მათი გადარქმევა შეიძლება, თუკი შეიცვლება შესაბამისი სისტემური შეტყობინება, MediaWiki-ის სახელთა სივრცეში.

კატეგორიის მიდევნება შეტყობინების სახელი კატეგორიაში ჩართვის კრიტერიუმები
გვერდების ინდექსაცია(ცარიელი)index-categoryგვერდზე არის „ჯადოსნური სიტყვა“ __INDEX__ (და გვერდი იმყოფება სახელთა სივრცეში, სადაც დაშვებულია ეს დროშა). ამიტომ იგი ინდექსირებულია საძიებო სამუშაოებით იმ შემთხვევებში, როცა ეს ჩვეულებრივ არ ხდება.
არაინდექსირებული გვერდები(16 გ)noindex-categoryგვერდი არ არის ინდექსირებული საძიებო სამუშაოებით, რადგან მასზე არის „ჯადოსნური სიტყვა“ __NOINDEX__ და ის იმყოფება სახელთა სივრცეში, სადაც დასაშვებია ეს დროშა.
გვერდები, რომლებიც იყენებენ დუბლიკატ არგუმენტებს თარგების გამოძახებისას(2 გ)duplicate-args-categoryგვერდები, რომლებიც იყენებენ დუბლიკატ არგუმენტებს თარგების გამოძახებისას, როგორებიც არის {{foo|bar=1|bar=2}} ან {{foo|bar|1=bar}}.
გვერდი ძალიან ბევრი მძიმე ფუნქციის მოთხოვნით(ცარიელი)expensive-parserfunction-categoryგვერდზე იყენება ძალიან ბევრი პარსერის ფუნქციები (როგორც #ifexist). დაწვრილებით გვერდზე Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
გვერდები, რომლებიც შეიცავენ თარგების გამოტოვებულ მნიშვნელობებს(ცარიელი)post-expand-template-argument-categoryგვერდის ზომა უფრო გაიზრდება $wgMaxArticleSize მას შემდეგ რაც გაიხსნება თარგის არგუმენტი (რამე სამმაგ ფიგურულ ფრჩხილში, მაგალითად, {{{Foo}}}).
გვერდები, რომლებისთვისაც აღემატებულია ნებადართული მაქსიმალური მძიმე ფუნქციების ჩართვა(ცარიელი)post-expand-template-inclusion-categoryგვერდის ზომა უფრო გაიზრდება $wgMaxArticleSize ყველა თარგის ჩვენების შემდეგ, ამიტომ ზოგიერთი მათგანი არ იყო ნაჩვენები მთლიანად.
დამალული კატეგორია(ცარიელი)hidden-category-categoryეს კატეგორია შეცავს ტეგს შემცვლელ გვერდში, რაც ნაგულისხმევად არიდებს მის გამოსახულებას გვერდებში კატეგორიის განყოფილებში.
გვერდები ფაილების არასწორი ბმულებით(7 გ)broken-file-categoryგვერდი შეიცავს არაკორექტულ ფაილურ ბმულს (ბმულს არარსებულ ფაილზე)
გვერდები, რომელშიც გადამეტებულია კვანძების რაოდენობა(ცარიელი)node-count-exceeded-categoryგვერდს აქვს გადაჭარბებული კვანძების მაქსიმალური დასაშვები რაოდენობა
გვერდები გახსნის სიღრმის გადამეტებით(ცარიელი)expansion-depth-exceeded-categoryგვერდს აქვს გადაჭარბებული გაღების სიღრმის მაქსიმალურად დასაშვები რაოდენობა
გვერდები დაიგნორებული სათაურებით(1 გ)restricted-displaytitle-ignoredგვერდს აქვს იგნორირებული {{DISPLAYTITLE}}, რადგან ის არ ემთხვევა გვერდის ფაქტიურ სათაურს.
გვერდები შაბლონური მარყუჟებით(ცარიელი)template-loop-categoryეს გვერდი შეიცვას შაბლონურ მარყუჟს, ანუ შაბლონი რეკურსიულად იძახებს თავის თავს.
დიაგრამების მქონე გვერდები(ცარიელი)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
გვერდები, რომლებიც შეიცავენ სქოლიოში შეცდომას(ცარიელი)cite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
Pages with syntax highlighting errors(ცარიელი)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(ცარიელი)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(ცარიელი)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(ცარიელი)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages with score rendering errors(ცარიელი)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(ცარიელი)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(ცარიელი)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
მასიური შეტყობინებების დასაგზავნი სიები(ცარიელი)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
ფაილები მანქანისთვის კითხვადი ლიცენზიის გარეშე(25 ფ)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseფაილს არ აქვს მანქანისთვის კითხვადი ლიცენზიის თარგი.
ფაილები მანქანისთვის კითხვადი აღწერის გარეშე(25 ფ)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionფაილს არ აქვს მანქანისთვის კითხვადი ინფორმაციის თარგი, ან მისი აღწერის ველი არ არის შევსებული.
ფაილები მანქანისთვის კითხვადი ავტორის გარეშე(25 ფ)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorფაილს არ აქვს მანქანისთვის კითხვადი ინფორმაციის თარგი, ან მისი ავტორის ველი არ არის შევსებული.
ფაილები მანქანისთვის კითხვადი წყაროს გარეშე(25 ფ)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceფაილს არ აქვს მანქანისთვის კითხვადი ინფორმაციის თარგი, ან მისი წყაროს ველი არ არის შევსებული.
Files with no machine-readable patent(ცარიელი)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(ცარიელი)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(ცარიელი)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages with script errors(ცარიელი)scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
Scribunto modules with errors(ცარიელი)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unresolved properties(ცარიელი)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference ვიკიმონაცემები properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a ვიკიმონაცემები item(ცარიელი)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a ვიკიმონაცემები item.
Pages with graphs(ცარიელი)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(ცარიელი)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(ცარიელი)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
გვერდები რუკებით(ცარიელი)kartographer-tracking-categoryეს გვერდი შეიცავს რუკას
Pages with broken maps(ცარიელი)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
გვერდები, რომლებიც იყენებენ ISBN magic ბმულებს(13 გ)magiclink-tracking-isbnეს გვერდი იყენებს ISBN magic ბმულებს. იხილეთ mediawiki.org, თუ გსურთ წაიკითხოთ მიგრაციის ინსტრუქცია.
გვერდები, რომლებიც იყენებენ RFC magic ბმულებს(ცარიელი)magiclink-tracking-rfcეს გვერდი იყენებს RFC magic ბმულებს. იხილეთ mediawiki.org, თუ გსურთ წაიკითხოთ მიგრაციის ინსტრუქცია.
გვერდები PMID-ის ჯადოსნური ბმულებით(ცარიელი)magiclink-tracking-pmidეს გვერდი იყენებს PMID magic ბმულებს. იხილეთ mediawiki.org, თუ გსურთ წაიკითხოთ მიგრაციის ინსტრუქცია.