დემეტრე I

ვიკიციტატიდან
Jump to navigation Jump to search
დემეტრე I-ის მეფედ კურთხევის სცენა. მაცხვარიშის ფრესკა

დემეტრე I (მეფობდა 1125-1154 წწ.) — სახელმწიფო მოღვაწე, პოეტი-ჰიმნოგრაფი, ვაჟი დავით აღმაშენებლისა. ერთხანს ბერად იყო არკვეცილი დამიანეს სახელით გარეჯის უდაბნოში, სადაც კედელზე მისი ფრესკა.

შემორჩენილია მისი ოთხი საგალობელი იამბიკოს სახით: ორი წმინდა შიო მღვიმელის სახელზე, ხოლო ორი ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი.

Wikipedia
ვიკიპედიაში არის სტატია:
დემეტრე I


შიო მღჳიმელისა[რედაქტირება]

შენის დაფნისა იშიოებს ასურსა,
ისავსებს ქართლი ნილოჲსანაკადულთებრ!
ორბობს მოხუცი, მღჳმე ფართობს სამყაროდ,
იბერწისწულებს მრავლად უდაბნოს ესე,
სულსა აღუთისებს, მტუერისა მტუერად დამტევი.


შიო მღჳიმელისა[რედაქტირება]

ცასა ბეწჳთა ეკიდა, ვნახე კაცი,
და მასვე კაცსა შუბის წუერს ედგნეს დარბაზნი.
მუმლსა ზედა ჯდა, მინდორს სდევდა ქურციკთა, −
და ზღუასა ზედა მოარბევდა ცხენითა,
და ესრეთ ღაღადებდა: ღმერთო, შენ, კურთხეულ ხარ!

ღმრთისმშობლისა[რედაქტირება]

ღმრთისმშობელი და ყოვლად პატიოსანი
დედა, ქალწული, შუენიერი შროშანი,
მას ახარებდა ანგელოსი ფრთოსანი:
შენგან იშუების მეფე გჳრგჳნოსანი,
და მას ჰმონებდეს მეფე მრავალ-ყმოსანი.

ღმრთისმშობლისა[რედაქტირება]

შენ ხარ ვენაჳი, ახლად აღყუავებული,
მორჩი კეთილი, ედემში დანერგული,
ალვა სულნნელი, სამოთხით გამოსრული,
ღმერთმან შეგამკო, ვერავინ გჯობს ქებული,
და თავით თჳსით მზე ხარ განბრწყინებული.