შინაარსზე გადასვლა

თარგი:ფაქტი

ვიკიციტატიდან

[საჭიროებს წყაროს მითითებას/დაზუსტებას]

[იხ.] [რედ.] თარგის დოკუმენტაცია

გამოყენება

ეს თარგი, მოათავსებს მონიშნულ სტატიას კატეგორია:სტატიები დაუმოწმებელი ციტატებით, თუმცა არა თავად თარგს. თუ სტატიაში საერთოდ არ არის წყაროები, მაშინ გამოიყენეთ თარგი {{წყარო}}.

არ გამოიყენოთ ეს თარგი საეჭვო მტკიცებების მოსანიშნად, უმჯობესია, გადაიტანოთ ამგვარი მტკიცებები განხილვის გვერდზე და მოითხოვოთ დადასტურება. ეს თარგი არის თვითმიმართვადი, ამგვარად მალმხმობელს არ საჭიროებს.

იხ. აგრეთვე