თარგი:CopyrightByWikimedia

ვიკიციტატიდან
ეს სურათი (ან მისი ნაწილი) დაცულია ფონდი ვიკიმედიის მიერ. ეს არის ერთ-ერთი ოფიციალური ლოგო ან დიზაინი, რომელსაც ფონდი ვიკიმედია საკუთარ პროექტში იყენებს. მიუხედავად ნებისმიერი სხვა განცხადებისა, ამ სურათზე არ ვრცელდება GFDL ლიცენზია. ვიკიმედიის ლოგოს გამოყენებას არეგულირებს ვიკიმედიის ვიზუალური იდენტიფიკაციის სახელმძღვანელო და ის საჭიროებს ნებართვას.

© & ™ ყველა უფლება დაცულია, Wikimedia Foundation, Inc..
Wikipedia® და ვიკიპედია® არის ფონდი ვიკიმედიის (Wikimedia Foundation, Inc.) რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი.

ვიკიმედიის ლოგო