იოანე საბანისძე

ვიკიციტატიდან

იოანე საბანისძე — VIII საუკუნის ქართველი მწერალი, ჰაგიოგრაფი.

აბოს წამება[რედაქტირება]

  •  

მრავალნი შეაცთუნნეს და გარდადრიკნეს გზისაგან სამართლისა… ნაშობნი ქრისტეანეთანი გარდაგულარძნეს – რომელნიმე მძლავრებით, რომელნიმე მზაკვარებით და სხვანი, რომელნი-ესე ვართ მორწმუნენი, მძლავრებასა ქვეშე დამონებულნი და ნაკლულევანებითა და სიგლახაკითა შეკრულნი, ვითარცა რკინითა ხარკსა ქუეშე მათსა გვემულნი და ქენჯნილნი. ძვირ-ძვირად ზღვეულნი, შიშითა განილევიან და ირყევიან, ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა.

  — იოანე საბანისძე

  ციტატის წყარო: იოანე საბანისძე „აბოს წამება“