მოხუცი ნინიკა

ვიკიციტატიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
მოხუცდა ჩვენი ნინიკა, 
გაუცვდა მკლავი გმირისა
რარიგ გატეხა ტიალმა 
ჭაღარამ - ღონე რკინისა
ჰაე დედასა! მრავალჯერ 
,,აფთარა“ - ნამგლის ტრიალით
მკერდ-ღია ყანის ბოლოში, 
წამს გავარდნილი გრიალით
ხელაურების გორები 
გვერდი-გვერდ აუყენია
და ხვითქით მორთულ სახეზე 
ალმური გადასდენია...
ახლა კი მუხლებს ვეღარ ძრავს,
სიბერით მოკვეთილებსა
წევს, ხან ოცნებობს, ხან წარსულს 
უამბობს შვილი-შვილებსა
ხანდახან ახლო ყანებში, 
ყურს მოკრავს ხოლმე მღერასა
და გული, ჯერეთ მაგარი, 
უწყებს სიამით ძგერასა,
წამოიწევა ცახცახით, 
ყავარჯენს დაებჯინება
და, რა გაჰხედავს ბიჭებსა, 
შვებით-ღა გაეღიმება
1896წ. სოსელო