შინაარსზე გადასვლა

ქართული ანდაზები

ვიკიციტატიდან

# • ა, ბატონო ბაწარიო, დავით მეფეს გასწავლიო.
 • ა, დათვი და ა, კვალი!
 • აასვენა, აღარ დაასვენა.
 • ააფრინე ალალი, რაც არ არი - არ არი
 • აბდალი თავის პატრონის ფეხებს მეტი ჯაფა აქვსო
 • აგრე არ უნდა, თაყაო, შენ რომ მამული გაჰყაო.
 • აგორებული ქვა ხავსს არ მოიკიდებს
 • ადრე ამდგარი ჩიტი ნისკარტს იწმენდს, მძინარა - თვალებს იფშვნეტს
 • ადრე ამდგარსა კურდღელსა, ვერ დაეწევა მწევარი
 • ავი კაცი თავისთავის მკვლელია
 • ავი შემნახავი ქურდზე უარესიაო.
 • ავი შვილი დედმამის მაგინებელიაო.
 • ავი ძაღლი არც თითონ შეჭამს, არც სხვას შეაჭმევსო
 • ავმა რა ქნა - ავის მეტი
 • ამირან გულში მღეროდა - ყმანო ბანი მითხარიო
 • ამღვრეულ წყალში თევზი ადვილად დაიჭირება
 • ან ვირი დარჩება, ან ვირის პატრონი
 • არ გათეთრდება ყორანი, რაც გინდა ხეხო ქვიშითა
 • არ მინდამ ცხრა ხინკალი შესჭამაო
 • არ უგვარობს მწყერსაო, არ შახდების ხესაო
 • არა გყავდეს მოახლეო, თავი მოიმოახლეო
 • არა მკითხე მოამბეო, მიტყიპე და მიაგდეო
 • არმად ნაშოვნი - არმად წახდებაო
 • არწივს საკენკით ვერ გააძღობო
 • ასი კაცი ცხენს კაზმავდა, "ვაი უკაცობასაო
 • ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო
 • აქლემი ისე არ დავარდება, რომ ვირის საპალნე არ აიკიდოს
 • აქლემის ქურდი და ნემსის ქურდი, ორივე ქურდიაო
 • აღმართი და დაღმართიო, არც ერთია წაღმართიო
 • ახალი ცოცხი კარგად გვის, ძველი მოატანს ქვიშასა
 • არა შეჯდა მწყერი ხესა, არა იყო გვარი მისი

 • ბავშვი არ დაბადებულიყო და აბრამს არქმევდნენო.
 • ბავშვის პირით სიმართლე ღაღადებსო
 • ბავშვს ჰკითხეს, რათ სტირიო, გამდის და ვტირიო
 • ბარი-ბარსა, თოხი-ტარსა
 • ბაყაყი ხალიჩაზე დააბრძანეს, ისკუპა და ისევ გუბეში ჩახტაო
 • ბაყაყმა ფეხი აიშვირა მეც ნალი დამაკარითო
 • ბაძვა სჯობია შურსაო
 • ბებიას გამომცხვარი კვერი ტკბილიაო
 • ბედაურები დაწყდაო, ვირს მოედანი დარჩაო
 • ბედაური ცხენი მათრახს არ დაიკრავსო
 • ბედი მომეც და სანეხვეზე გადამაგდე
 • ბევრი რათ უნდა დედასა, ერთი სჯობს სახელოვანი
 • ბევრის მდომმა ცოტაც დაკარგა
 • ბევრის მცოდნე ბევრჯერ შეცდებაო
 • ბერს ბერობა შეშვენის და ერს ერობა
 • ბრმა, თვალხილულს ატყუებდაო
 • ბრმა რას სჩიოდა და _ ორთავ თვალსაო!
 • ბრმათა შორის ცალ თვალიო, არს პირველი სარდალიო
 • ბრმამ ბრმას უთხრა „ჭიტა“ო
 • ბრმას ცოლი მოუკვდა - როგორ გავაგებინოთო? - გვერდს რომ აღარ მოუწვება, ხომ გაიგებსო
 • ბუტიას კერძი გემრიელიაო
 • ბედნიერს უწვიმდეს, უბედურს-უქროდესო

 • გავიქეცი ქაჯიანს მეძახიან, დავდგები - ბანდიანსაო
 • გამგონი გაიგონებსო
 • გამშველებელს მოხვდებაო
 • გარეული მოვიდა, შინაური დააფრთხო
ეს არის რჩეული ციტატა. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის.
 • გაცემულ სიკეთეს ხალხი არ ივიწყებს
 • გაჭირვება მიჩვენე და გაქცევას გიჩვენებო
 • გეშინოდეს იმისა, ვისაც შენი ეშინიანო
 • გველი გარედანაა ჭრელი, ადამიანი შიგნიდან
 • გველმა კანი გაიძრო, მაგრამ გული გველისა შერჩაო
 • გვყავს არ ვაფასებთ, დავკარგავთ და ვსტირით
 • გიჟს ნურც ჰკითხავ, ნურც დაუჯერებ
 • გლახა გლახას წაეკიდა ორივ წყალში ჩავარდაო
 • გლახას კიტრი მისცეს, გამოართო და თქვა: რაღა დასეტყვილი მერგოო
 • გულკეთილობა კაცს ააშენებს, ბოროტება კი დააქცევს
 • გონიერსა მწვრთნელი უყვარს,უგუნურსა გულსა ჰგმირდეს

 • დაბალსა მტერსაც ეკრძალე, ღვარსა ჰგავს დაღმამდინარსა
 • დავლიე ღვინო, მან მომკლა, არა და მისმა სურვილმა
 • დავრდომილს წიხლი კი არა, შველა უნდაო
 • დათვს ყურები დააგლიჯეს, თაფლთან ვერ მიიყვანესო, მერე კუდიც მოაგლიჯეს, ვეღარ გამოიყვანესო
 • დაკარგული ძროხა ცხრა ლიტრს იწველიდა, დაუკარგავი კი ერთ ჩარექსაც არაო
 • დამალულმა ჭირმა მოჰკლა კაციო
 • დაუჩვეველს ნუ დააჩვევ, დაჩვეულს ნუ გადააჩვევ
 • დედა იკითხეთ და კვიცი ისე იყიდეთ
 • დედის წინ გამქცევ კვიცსაო, მგელი გამოჰკრავს კბილსაო
 • დიაცთა უნდა იტირონ, მამაცთა - შური იძიონ
 • დიდ აღმართს დიდი დაღმართიც მოსდევსო
 • დიდ ხეს დიდი ნაფოტი დასცვივაო
 • დიდი კაცის ნაჩუქარი, მალე უნდა გადაყლაპო
 • დღემეხვალიე კაცსაო, თოვლი მოუვა კარსაო

ეს არის რჩეული ციტატა. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის.
 • ელაპარაკე რეგვენსაო, ურახუნე კედელსაო
 • ენას ძვალი არა აქვსო, სიტყვას ბაჟი არა აქვსო
 • ერთ კაცს სოფლიდან აძევებდენ და ის კი მამასახლისობას თხოულობდაო
 • ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყოვო
 • ერთი ენძელა გაზაფხულს ვერ მოიყვანს
 • ერთი კაკლისთვის ქვას არ ისვრიანო.
 • ერთი კარი რომ მიიხურება, მეორე გაიღება
 • ერთი მგელი კვდება, მაგრამ სხვა ათასი ლეკვი რჩება
 • ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო
 • ერთი ძაღლი ორ კურდღელს ერთად ვერ დაიჭერს
 • ერთმა თაგვმა ცხრა ქვევრი წაბილწაო
 • ერთმა წუწკმა ღორმა ასი ღორი გასვარაო
 • ერთმანეთისა ჯაბრითა, სახლი აივსო ნაგვითა
 • ეს ქათამი ჩვენსას კაკანებს და სხვაგან კვერცხსა სდებს
 • ეს ქვეყანა კიბეა: ზოგი ადის, ზოგი ჩამოდის
 • ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყო

 • ვაი, ქონავ, ვაი უქონლობავ!
 • ვაი - ძველის გამგდებს და უი ახალის მომგდებსო
 • ვაის გავეყარეო, უის შევეყარეო
 • ვალმა სთქვა: ჭუჭრუტანაში შემოვძვრები და კარებში კი ვეღარ გავეტევიო
 • ვარდი უეკლოდ არავის მოუკრეფია.
 • ვაჟკაცად ისა სჯობია, ვინც თავმდაბალი და მართალიაო
 • ვაჟკაცი სადაც შერცხვება, მისი სამარეც იქ არის
 • ვერიდებოდი ღოლოსა, შემომხვდა ღობის ბოლოსა.
 • ვეშაპი ისეთს არაფერს ჩაყლაპავს, მონელება არ შეეძლოს.
 • ვიდრე ჭკვიანი დაფიქრდეს, გიჟი ხიდს გადაირბენსო
 • ვინც აკაკუნებს, კარს იმას უღებენო
 • ვინც გააჩინა თხა, მან მოუგრიხა რქა
 • ვინც დაიზარაო, არც გაიხარაო
 • ვინც მალე სჭრის, ის დიდხანს ნანობს
 • ვინც პატარა რამეს ვერ დააფასებს, ის ვერც დიდის ფასს მიხვდება
 • ვინც ქარს სთესავს, ის ქარიშხალს მოიმკისო
 • ვინც ცას ორმოდან უყურებს, ცოტას ხედავსო
 • ვინც წყალზე გადო პატარა ხიდიო, მადლი ჰქნა ერთობ დიდიო
 • ვირისაგან წიხლი არ უნდა გეწყინოს
 • ვირმა ნარი მოიტანა, დაჯდა და ისევ თვითონ დახვრიმა
 • ვისაც რახარუხი ეჯავრება, სამჭედლოში ნუ შევა

 • ზამთრის მზე ყვავილს ვერ მოიყვანს
 • ზარმაცისათვის ყოველი დღე უქმეა
 • ზოგი ფრინველის ხორცსა სჭამენ, ზოგს კი ხორცს აჭმევენ.
 • ზოგი ცხოვრობს ბედითა, ზოგი ვერც გაჭირვებითა
 • ზოგის სიცოცხლე ვერცხლია, ზოგისა კი - ცეცხლიაო.
 • ზოგისა ბამბა ჩხრიალებს, ზოგისა კაკალიც არა.
 • ზოგსა კაცსა კაცი ჰქვიან, ზოგსა კაცსა კაცუნაო
 • ზოგჯერ გაქცევაც კაი ბიჭობააო
 • ზოგჯერ ტყუილი, მართალს სჯობიაო
 • ზურგთ უკან ხელმწიფესაც უძრახავენ
 • ზღვა ფაფად იდგა, უბედურს კოვზიც არ ხვდაო

 • თაგვმა თხარა თხარაო, კატა გამოთხარაო
 • თაგვს ბუმბულში აწვენდნენ და ის მიწის სოროში მიძვრებოდაო
 • თავის ბედს კაცი ვერ შემოუვლის.
 • თავის დამკარგველი - თმას დასტიროდაო
 • თევზმა თევზს უთხრა: - ცოტა იქით მიიძარიო, - საით მივიძრა, ორივენი ერთ ტაფაში ვიწვითო
 • თვალი სარკეა კაცისა, შიგ ბევრი რამა ხატიაო
 • თვალი უნებურიაო
 • თოფი მეთოფეს და მეთოფე - სოფელსაო
 • თუ თვალით ვერ დაინახო, ყურით გაგონილს ნუ დასდევო
 • თუ კაცმა არ გაიფხაკუნა, ისე ვერ იცხოვრებს
 • თუგინდ უკუღმა დაჯექი ოღონდ სწორე სთქვიო
 • თუ ორმა იცის - ღორმაც იცისო
 • თუ სარკე არა გაქვს, წყალში ჩაიხედე
 • თუ ღმერთი მწყალობს, - ეშმაკები ვერას დამაკლებენო
 • თხა გავყიდე, თხა ვიყიდე, სარგებელი ვერა ვნახე
ეს არის რჩეული ციტატა. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის.
 • თხამ მღვდლობა მოინდომა, აქაოდა გრძელი წვერი მაქვსო

 • იანვრის ქურდი მარტში გამოჩნდებაო.
 • იაფფასიან ხორცს ძაღლი არ შეჭამსო.
 • იაფი ყველაზე ძვირად დაგიჯდებაო.
 • იმედიანი შიმშილიც კარგიაო.
 • იმერელმა ნემსი იყიდა და ქარში ეფარებოდა, ქარი შუაზე გამიყოსო.
 • იმერელს ჰკითხეს: ყველაზე მძიმე რა არისო და - ცარიელი მუცელიო.
 • იმის მადლი მე ვიცი, თუ ხატი ჩემი შეჭედილია.
 • იმისთანა სიტყვა სთქვი, რომ ხვალ იმ სიტყვამ არ გაგაწბილოსო
 • ინდიშვილი, მინდიშვილი, რაც დედ-მამა - იგი შვილი.
 • ის უჯობს მამულსა, შვილი რომ სჯობდეს მამასა
 • ისარი და პირის სიტყვა, გასტყორცნი არ დაბრუნდება
 • ისე მგელი არ მოკვდება, რომ თხის დასამარხად გახდესო
 • ისეთი გოდორი დასწანი, რომ შენ შვილისშვილებსაც გამოადგესო
 • ისე გაება, როგორც ჩიტი კაკანათში.
 • იხარე, ჭერო, იმრავლე, ერო!
 • იხარე, ჭერო, მოკვდი, მტერო!

 • კაი კაცი გლახა კაცთან წახდება
 • კაი კაცს ბევრი ეპატიჟება, ცუდს – არავინო
 • კაი შეგირდი ოსტატის გულის ვარდია
 • კაი ცხენი დეზს არ ირტყამს და კაი ხარი - შოლტსაო
 • კაისათვის კაი ვის უქნია
 • კამეჩი წუმპეს წაიქცა, თავის ამინდი ჰგონია, ლაფში ჩაფლული ურემი შინ მიტანილი ჰგონია
 • კარგ მთქმელსა კარგი გამგონიც უნდა
 • კარგი შვილი დედის გულის ვარდიაო.
 • კარგი ჰქენი, ქვას დადევი, გაიარე წინ დაგხვდება
 • კატას თევზი უყვარდა, მაგრამ ფეხის დასველება ეზარებოდა
 • კაცი ბჭობდა ღმერთი იცინოდაო
 • კაცი თავის თვალში ძელს არა ხედავს და სხვის თვალში ბალანსაც დაინახავს
 • კაცი კაცის წამალიაო
 • კაცი რო დაითვრებაო, ორი კაცის ტოლა გაიზრდებაო
 • კაცი სანამ არ მოკვდება, მისი საქმე არ გამოჩნდებაო
 • კაცი უნდა კაცად იყვეს, სანთელსავით თვით დაიწვას და სხვას გზასა უნათებდეს
 • კაცი უნდა ხერხი იყოს, გაჰქონდეს და გამოჰქონდეს, განა კაცი ეჩო არის, სულ თავისკენ მიითლიდეს
 • კაცი ცხენს ვერ მოერია და უნაგირი დაამტვრიაო
 • კაცის გვარი ფუჭია, თუ არა აქვს ნიჭია
 • კაცს კაცი უნდა გერქვას, თორემ ულვაში კატასაც აქვსო
 • კაცი კაცითაო და ღობე – ქაცვითაო.
 • კაცს როცა არ უნდა, რიყეზე ისე გაივლის, ქვას არ დაინახავს
 • კაცს საქმე გამოსცდის და ცხენს გზაო
 • კვიცი გვარზე ხტისო
 • კლდესაც გაარღვევს წყლის წვეთი, თუ ერთ ადგილას სცემს მარად
 • კოკა წყალზე გატყდება, ქურდი ქურდობაში მოკვდება
 • კუმ ფეხი გამოყო, მეც ნახირ-ნახირაო

 • ლამაზი ქალი ცოლად შეირთე - წყალში გადავარდიო.
 • ლამაზი ცოლის პატრონსა უნდა ჰყავდეს ძაღლი ფრთხილი, ან თითონ უნდა ფრთხილობდეს, ან იმისი დედამთილი
 • ლაშქრის შეყრა თუ გინდა, ბუკი უნდა დაკრაო
 • ლოთი კაცის ბედი დღეში სამჯერ გაიხსნებაო.
 • ლუკმა მაშინაა ტკბილი, როცა კაი კაცობითაა ნაშოვნი
 • ლხინში ნაბიჯით წადი, ჭირში სირბილით

 • მადლი ჰქენი, მარილიც მოაყარეო
 • მამა ნახე, დედა ნახე, შვილი ისე გამონახე, თუ ზრდით არ შეიცვალა, წინ უძს მშობელთ გზა და მახე
 • მამალს უთქვია: მე კი ვიყივლებ და გინდა გათენდეს, გინდ-არაო
 • მამამ შვილს ვენახი აჩუქა და შვილმა მტევანიც აღარ მიაწოდა
 • მარტოხელა კაცი პურის ჭამაშიაც ბრალიაო
 • მარჯვე კაცისთვის სასჯელი - უსაქმობა არისო
 • მაღალი არ მოდრკა, დაბალი ვერ შესწვდა
 • მაძღარს მშიერიც მაძღარი ეგონაო
 • მგელი არ მოიშლის მგლობასო, კაი ყმა მამაცობასო
 • მგელი დანარჩენს ტიროდა, პატრონი წანაღებსაო
 • მგელმა კბენა არ იცოდა, ადამიანმა ასწავლაო
 • მგელს მგლურად დაუხვდი და მელას მელიურადო
 • მგზავრის დგომა - ცდომააო
 • მგლის თავზე სახარებას კითხულობდნენო, ის კი მაინც ტყისკენ გარბოდაო.
 • მგლის შიშით ცხვარი ვის გაუწყვეტიაო
 • მდიდარს უთხრეს: მშვიდობაშიო, ღარიბს უთხრეს – ვინ გაჩუქაო
ეს არის რჩეული ციტატა. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის.
 • მეზობელმა რომ მარილი გთხოვოს, თუ მარილი არა გქონდეს, მარილიანი სიტყვა მაინც უთხარიო
 • მეზობელო კარისაო, სინათლე ხარ თვალისაო
 • მელამ თავისი კუდი მოწმედ მოიყვანაო
 • მელას რაც აგონდებოდა, ის ეზმანებოდაო
 • მელია სადაც წავა, კუდიც იქ გაჰყვებაო
 • მექოთნის ნება არ არის, საიდანაც უნდა იქით გაუკეთებს ქოთანს ყურს
 • მთქმელი არ იქმს, მქნელი არ იტყვის
 • მიზეზ-მიზეზ - დოს მარილი აკლიაო
 • მოვიდა სეტყვა, დახვდა ქვა
 • მოთმინება - სამოთხის გასაღებია
 • მომეც ბედი და - გინდ სანაგვეზე გადამაგდეო
 • მომრევის მომრევი არ დაილევაო
 • მოყვარული ცოლ–ქმარი თოხის ტარზე დაეტევაო
 • მოჩქარეს მოუგვიანდესო
 • მტერი მოყვრულად მოსული, მტერზედაც უარესია
 • მტერმა მტრის ამბავი თუ იცის, მასთან ბრძოლა არ გაუძნელდებაო
 • მტერს მტრულად დაუხვდი და მოყვარეს მოყვრულადო
 • მუნჯის ენა მუნჯის დედამ იცისო
 • მშიერი ძაღლი პატრონს უკბენსო

 • ნასწავლი კაცი სოფლისთვის კარგია, უსწავლელი კი ბარგია
 • ნაქებმა კატამ თაგვი ვერ დაიჭირა
 • ნაყიდს გემო არა აქვსო
 • ნაცარქექია ღონეს იქადნებოდაო
 • ნემსის ოდენა ჭუჭრუტანაში ერთი ურემი სიცივე შევაო
 • ნუ გეშინია სიკვდილისა, გეშინოდეს სირცხვილისა
 • ნუ დასცინი სხვასაო, გადაგხდება თავსაო
 • ნუ ეძალები წყალდიდსა, გირჩევს მოსძებნო ფონია
 • ნუ იქმ ავსა და ავისაც ნუ გეშინიაო

 • ობოლი გაზრდას მოელის, ღარიბი - გამდიდრებასო
 • ობოლს ერთი კვერი შეხვდა, ისიც გატეხილიო
 • ობოლსა ჰკითხეს - რომ გაიზრდები რას იზამო? - ვინც გამზარდა დედას ვუტირებო
 • ოდეს მაშვრალს მოსწყურდების, მაშინ წყალი ღვინოდ ღირსო
 • ომიანობა ზოგს ააშენებს, ზოგს გადააშენებს
 • ომიანობა რომ არ იყვეს, გამარჯვებას პატივი არ ექნებოდაო
 • ომში ნაცადი ხმალისა იმედი გქონდეს სახლშიო
 • ომში რა სჯობიაო, და-რაც ხელში მოგხვდებაო
 • ორი პურაძვირი კაცი - ერთმანეთის მიბაძვით სიმშილით დაიხოცაო
 • ოფოფს თავით იცნობენ, კარგ საქმეს ბოლოთიო
 • ოქრო პატარაა, მაგრამ ძვირად ფასობსო

 • პაპის ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს მოსჭრა კბილია
 • პატარა თუ არ გაიზარდა, დიდი როგორ იქნებაო
 • პატარა ეშმაკმა დიდი ეშმაკი აცდინა
 • პატარა ვიყავ დიდისა მეშინოდა, დიდი გავხდი, პატარისა მეშინიანო
 • პატარძალმა კოკა გატეხა და - ნეტავი ბავშვი მყავდეს, იმას დავაბრალოო
 • პატივს ნურც მოითხოვ და ნურც დაითხოვო
 • პატიოსნება უენოდ ლაპარაკობს
 • პირველი მოჩივარი ბატონს მართალი ეგონაო
 • პირველი ნახვა ცნობაა, მეორე ნახვა - ძმობაა
 • პირში მაქებელი ეშმაკის მოციქულია
 • პური და ღვინო ძველი ჯობია, ბატონი კი - ახალიო

 • ჟანგი რკინასა სჭამს, დარდი გულსაო
 • ჟინიანი კაცი წინ ვერ წავა ვერც ერთ საქმეში
 • ჟამი ჟამითა, თორემ წირვა ნიადაგ იწვისო

 • რა გაათეთრებს ყორანსა, რაც გინდა ხეხო ქვიშითა
 • რა ზღვას დაუხრჩვიხარ, რა ცვარსაო
 • რა რომ ბოძი წაიქცევა, სახლკარიცა დაიქცევა
 • რა ქვეყანას მოხვიდე, იქაური ქუდი დაიხურეო
 • რასაც დასთეს, იმას მოიმკი
 • რასაც ვერ შესწვდები, ნუ შეეწოდები
 • რაც არ მერგებაო, არც შემერგებაო
 • რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო
 • რაც ფხიზელს ფიქრში აქვს, ის მთვრალს ენაზეო
 • რეგვენი ბრძენზე ბრძენია, რაშიაც გამოცდილია
 • რკინა სანამ ცხელია, მანამ გაჭედეო
 • როგორც ჰქუხს, ისე არ სწვიმსო
 • რომელი მგელიც მე არ შემჭამს, დაე დიდხანს იცოცხლოსო
 • რატო მოხვედი რო დამაძინოო ? არაო რატო გგონიაო

 • სადაც არა სჯობს - გაცლა სჯობს კარგისა მამაცისაგან
 • სადაც არის დიდი ღომი, იქანაა ჩემი ომი
 • სადაც დაბალი ღობეა, ყველა მას გადაქელავსო
 • სადაც ცული ვერ გამოდგება, იქ პატარა ხერხს გააქვს და გამოაქვს ხოლმე
 • სადაც ხეს გათლიან, ნაფოტიც იქ დაცვივაო
 • საზიარო ყანა ჩიტს მოუჭამიაო
 • სალამი მტერსაც არ დაეჭირებაო
 • სამოსელს ნაწიბური გაუსინჯე და შვილს - დედ- -მამაო
 • სამწყოს უმწყესოდ მავალსა შესჭამს ტურა და მგელიო
 • სამხედრო ძალაა - ხმალი და ფარი, ნასწავლის ძალა კი - ცოდნა და ენა
 • სანამ თონე ცხელია, პურიც მანამდე გამოაცხვე განელდება - აღარ გამოაცხობს
 • სანამ ჭკვიანი დაფიქრდა, ცეტმა გარდავლო მთები
 • საოხრეზე ნაშოვნი სატიალოზე დაიხარჯაო
 • საქონელს თვალი სჭამსო
 • საშოვარი კარგია, ნაშოვარი ძვირფასი
 • საჭმელი ერთი დღისაი, სახელი - ასი დღისო
 • სახელის გატეხას, თავის გატეხა სჯობიაო
 • სახელი სჯობს ქონებასა და უფლება - მონებასა
 • სვინდისს კბილები კი არა აქვს, მაგრამ კბენა კი იცის
 • სიზარმაცე სიღარიბის გასაღებიაო
 • სიკვდილმა სთქვა: ერთი ისეთი ვერ მოვკალი, რომ სხვა რამეს არ დააბრალონო
 • სირცხვილი - სიკვდილიაო
 • სირცხვილს სიკვდილი სჯობია და ორივე ერთად კი ჯოჯოხეთიაო
 • სიტყვა ადვილია, ქმნა კი - ძნელი
 • სიტყვა უსაქმოდ მკვდარია
 • სიფრთხილეს თავი არ ატკივაო
 • სიცილით დაკარგული - ტირილით ვეღარ დაიბრუნესო
 • სიხარბემ რა ნახა - ყველა დაჰკარგა
 • სოფელი ღონიერია, თუ კაცი გონიერია
 • სულ ოქრო როდია, რაც ბრჭყინავს
 • სწავლა გონების საზრდოა და ჭკუის წარმმატებია
 • სჯობს უჭმელობით სიკვდილი, საყვედურითა ჭამასა
 • სხვა სხვისა ომში გმირია
 • სხვათა ჭირიო, ღობეს ჩხირიო
 • სხვისი ლუკმა გემრიელია

 • ტირილითა და გლოვითა მტერი არ შეშინდებაო
 • ტკაცა-ტკუცი ბევრია, ნაკვერჩხალი კი არა სჩანს
 • ტკბილი სიტყვა რკინის კარს გააღებს
 • ტკბილი სიტყვითა მთას ირემი მოიწველაო
 • ტრაბახი უგვიანი კაცის საქმეაო
 • ტყემ თქვა: ცულმან გვდვა მუსრია, ტარი კი ჩვენგან უყრია
 • ტყუილი თავიდანვე ეშმაკის მოგონილია და მისთვის ყველგან გასავალი აქვსო
 • ტყუილის თქმასაც მოხერხება უნდაო
 • ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს

 • უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები დაესიაო
 • ურემი მძიმეა, მაგრამ ტვირთს კი ამსუბუქებსო
 • ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მაშინ გამოჩნდება
 • ურემს რომ ძალა დაადგება - ჭრიალს დაიწყებს
 • ურჯულომ დაიფიცა, რჯულიანმა დაიჯერაო
 • უსწავლელი ქვაზე დაჯდა, ქვა-ქვაზე დაემატა

 • ფათერაკს თვალი არ უჩანს
 • ფარა რომ მობრუნდება, კოჭლი ცხვარი წინ მოექცევაო
 • ფეხს საბნის დაგვარ გაშლა უნდა
 • ფეხსაცმელი მოხუცს ქუსლში გაუცვდება, ახალგაზრდას - ჭვინტშიო
 • ფინთს უთხარი კარგი ხარო, კარგი თავათაც კარგიაო (მოხეური)
 • ფიცი მწამს, ბოლო მაკვირვებს
 • ფლანგვით თუ იცხოვრე ახალგაზრდობისას, სიმშილით მოჰკვდები სიბერისას
 • ფონი გასავალს დალოცე
 • ფული პატარა ღმერთიაო

 • ქარის მოტანილს ქარი წაიღებსო
 • ქარს დათეს, ქარიშხალს მოიმკი
 • ქათამი რომ წყალს დალევს, ზევით ღმერთს შეხედავს - ღმერთო შემარგეო
 • ქათამმა უთხრა კვერცხსაო, ეგრე ვიყავი მეცაო. იმდენს გავედრებ ღმერთსაო, ჩემსავით გაგხდი შენცაო
 • ქათმის მომჩივანს ინდოური კალთაში უნდა გყავდესო
 • ქაჩალი სავარცხლის გაძვირებას სჩიოდაო
 • ქაჩალს სავარცხელი უხაროდაო
 • ქვა თავის ადგილზე მძიმეა, რო დაიძვრის - გამსუბუქდება
 • ქვა ააგდო და თავი შეუშვირაო
 • ქვეითი ცხენოსანს დასცინოდა
 • ქვევრს ჩავძახე - ამომძახა: სულელო, ნუ მაწუხებო
 • ქვეყანა იქცეოდაო, ტურას ქორწილი ჰქონდაო
 • ქვეყანა ჩალით დახურული როდია
 • ქვეყნიერების დანგრევის მოლოდინში თხუნელამ თვალები დაითხარა: სულ ერთია, აღარ გათენდებაო
 • ქმარი ციხეში მიჰყავდათ, ცოლი კაბას უბარებდაო
 • ქორი ქორსა სჩეკს, ძერა ძერუკასაო
 • ქრთამი ჯოჯოხეთს ანათებსო
 • ქურდი თავის სახლს ვერ ააშენებს სხვისას კი დააქცევს
 • ქურდმა ქურდს მოჰპარა და ღმერთმა გაიცინაო
 • ქურდს ფიცი პირზე აკერიაო
 • ქურდს ქუდი ეწვისო
 • ქუხილით წვიმა არ მოვა, ხმის დაგდებითა - ლაშქარი

 • ღამემ გაიარაო, ამაგმაც ჩაიარაო.
 • ღამის ერთი ცხვირის დაცემინება ხეირია.
 • ღამის ქურდს დღისით დაიჭერენო.
 • ღარიბ კაცს ხეირიანი შვილი რომ ყავდეს, ღარიბი აღარ იქნებაო.
 • ღარიბი კაცის პურის ჭამა მადლიანიაო.
 • ღარიბი ქალი და კაცი დღეში ცხრაჯერ მოკვდებაო.
 • ღარიბის ლუკმა ტკბილია
 • ღვარძლის მთესველი ვერ მომკის იფქლასა ბასრი ცელითა
 • ღვინით გალახულს ჯოხით გალახული სჯობიან
 • ღვინო არსად იყო და ეშმაკები ტიკს ალბობდენო
 • ღორი რომ გასუქდება, ნეტა მგელს დამაჭიდაო

 • ყბედი ვინ მოღალა და მუნჯმაო
 • ყვავი თვითონ ყარდა და ბუდეს იცვლიდაო
 • ყვავს არ ჰქონდა, ბუს აძლევდა
 • ყვავს ბახალა უკვდებოდა და ბუს მიუგდო – დიდი თავი გაქვს და იტირეო
 • ყვავს რომ კაკალი გააგდებინო, ისიც საქმეაო
 • ყველა ბუზი ბზუის, მხოლოდ ფუტკართან ყველა სტყუისო
 • ყველა გლახას დიდი გული აქვს
 • ყველა დაბალ ღობეზე გადადის
 • ყველა თავის ბედის მკვერავია
 • ყველა კაცი სიკვდილის შვილია
 • ყველა ძაღლი თავის კართან მამაცია
 • ყველაზე უბედური ის არის, ვინც უბედურებას ვერ აიტანს
 • ყველანი ბედნიერებას ვნატრობთ და იმას კი არ ვაკეთებთ, რაც ადამიანს აბედნიერებს
 • ყველაფერი დაიქცევა კეთილი საქმის მეტი
 • ყველაფერი დროს ელის, დრო კი - არაფერსო
 • ყველი და პური - კეთილი გული
 • ყმაწვილებს სათამაშოებით იტყუილებენ, მოზრდილებს - ფიცითაო
 • ყოველ კაცს თვითეული რამ წუნი აქვსო
 • ყრუს და ბრმას ცოლი მოუკვდა - როგორ გავაგებინოთო - გვერდს რომ აღარ მოუწვება - მაშინ ხომ გაიგებსო

 • შავი ცხვარი ბანვით მოჰკლეს, თეთრი - დაუბანლობითო.
 • შეგნებულ კაცს მონა გაუხდი და შეუგნებელ კაცს საყვარელ კაცადაც ნუ გაუხდებიო.
 • შეგნებულთან ომი სჯობია, შეუგნებელთან პურის ჭამასო.
 • შეგნებული მტერი გირჩევნოდეს, შეუგნებელ მოყვარესო.
 • შენ დაუკარ, მე მიამა, მე დაუკარ, შენ გიამა.
 • შენ რას იკვეხი მამულო, ყანა ამინდის შვილია.
 • შენ რომ სასწავლოდ მიხვიდოდი, მე ნასწავლი მოვდიოდი.
 • შენახულს შემნახავი უნდა სჯობდეს.
 • შენი თუ არ იცოდე, სხვისი უნდა დაიჯეროო.
 • შენი კარი გააღე, სხვისიც ღია დაგხვდება.
 • შენი ჭირიმეთი შვილი არ გაიზრდება.
 • შენც იგი უყავ სხვასაო, რაც ირგებს თავსაო.
 • შეცოდება თუ შეგიძლია, მონანიებაც შეიძელიო.
 • შვიდჯერ თვალი გადაავლე, ერთხელ ხმალი გადაავლე.
 • შვილი, მომდურე დედისა, ურჩია თავის თავისა.
 • შვილმა რომ დედის გულისთვის ხელის გულზე ერბო-კვერცხი მოიწვას, მაინც დედის ამაგს ვერ გადაიხდის.
 • შიშველი ას კაცთ ძარცვეს, ძარცვეს და ვერ გაძარცვეს.
 • შინ მოუსვლელი და მკვდარი ერთიაო.
 • შინ შვილები გიტიროდეს, გარეთ ტაბლას რა უნდაო.
 • შიში მიჩვენე და მუხლს გიჩვენებო.
 • შუბი ხალთაში არ დაიმალებაო.
 • შურიან კაცს მეზობლის ვარდი თვალში ეკლად ესობოდაო.
 • შურიანები იხოცებიან, შური კი ისევ რჩებაო.

 • ჩათრევას ჩაყოლა სჯობიანო
 • ჩამოხრჩობილის ოჯახში თოკზე ვინ ილაპარაკებსო
 • ჩემი ენა - ჩემი მტერი, იგივ მეგობარი ჩემი
 • ჩემი მტერი ჩემი სვინდისიაო
 • ჩემი სიცოცხლე რომ სულ სახლი ვაგო, შიგ როდისღა შევიდეო?
 • ჩემმა დაჭედილმა ჯორმა წიხლი ისევ მე მესროლაო
 • ჩემს თავზე მარტო წისქვილი არ დატრიალებულა
 • ჩემს იქით თოფი გინდა კუნძს მოხვდეს და გინდ კაცსაო.
 • ჩვევა რჯულზე უმტკიცესიაო.
 • ჩვენსა მოხვალ - ღვინოს ყლუჭავ, თქვენსა მოვალთ - თვალებს ხუჭავ
 • ჩიტს აფრენა უნდოდა და აფრთხობას ელოდაო
 • ჩხავანა კატა მახეში გაბმულ თაგვზე გაიმარჯვებსო
 • ჩხუბში ისეთ სიტყვას ნუ იტყვი, რომ შერიგებაში შეგრცხვესო

 • ცა ქუდად არ მიაჩნია, დედამიწა ქალამნადო
 • ცალ-ცალკე მომჩივანი ბატონს მართალი ეგონაო
 • ცალთვალა ხარს ორთვალა ხარის ნამუშევარი თავისი ეგონაო
 • ცალი ხელით ტაში ვერ დაიკვრებაო
 • ცარიელი კაცი ქვაზე მაგარიაო
 • ცარიელი ტომარა ფეხზე ვერ დადგება
 • ცას არავინ შეაბერდება
 • ცას ქვეშ რაც კაცია, ყველა სიკვდილისააო
 • ცდა ბედის მონახევრეა
 • ცერცვი კედელსა, სწავლა რეგვენსა
 • ცეცხლიდან გაქცეული წყალში დაიხრჩოო
 • ცეცხლის პატარა ნაპერწკალი დიდ ხორას გადასწვავსო
 • ცეცხლს ნუ ეხუმრები, წყალს ნუ ერწმუნები
 • ცეცხლს ხელს ვკიდებდი და გულსა მწვავდაო
 • ცვილი რკინად არ გამოდნების
 • ცისარტყელას დარი მოსდევსო
 • ციხე შიგნიდან გატყდებაო
 • ცოდვა კაცს არ მოასვენებსო
 • ცოდნა კაცს არ ამძიმებს და არც დაეკარგებაო
 • ცოდნა სამოთხეა და არცოდნა - ჯოჯოხეთი
 • ცოდო კაცს არ დააყენებს
 • ცოლ-ქმრის ჩხუბი რეგვენს მართალი ეგონა
 • ცუდად სიტყვას ნუ დახარჯავ, ვერ შეიგნებს ბრიყვი კაცი
 • ცუდად ჯდომას, ცუდად შრომა სჯობიან
 • ცუდი სიტყვა ხანსა გრძელსა, ვერ გაივლის - უთქვამს ბრძენსა
 • ცხენს მისივე ფეხები იპარავსო
 • ცხვარი ცხვარია, და, თუ გაცხარდა, ცხარეაო

 • ძალა ერთობაშია
 • ძალა აღმართსა ხნავს
 • ძალად ბედს ვერავინ იშოვნის
 • ძალას რიგზე მოხმარება უნდაო
 • ძაღლი ვინც მოჰკლას - იმანვე უნდა გაათრიოსო
 • ძაღლი შინ არ ვარგოდა და სანადიროდ გარბოდაო
 • ძაღლი ძაღლის ტყავს არ დაჰხევს
 • ძაღლი ხსენებაზედაო
 • ძაღლი ჰყეფს, ქარავანი მიდის
 • ძაღლის ხათრი თუ არა გაქვს, პატრონს მაინც დამხათრეო
 • ძაღლს თავის კარზე დიდი გული აქვს
 • ძაღლს მიულაქუცე, ჯოხს კი ხელიდან ნუ გააგდებ
 • ძაღლს რომ გააძაღლებ - გიკბენსო
 • ძველი თივა ცეცხლია, ძველი ბზე - ვერცხლია
 • ძველი კაცის ნათქვამიო, ხშირად არის მართალიო
 • ძილს სასთუმალი არ უნდა, სიმშილსა შეჭამადიო
 • ძმა ძმისთვისა, შავ დღისთვისო
 • ძმა თუ არ გყავდეს - სხვა იძმე, უძმოდ სიკვდილი მწარეა

 • წინა კაცი უკანა კაცის ხიდიაო
 • წაბაძულობით ვაცი დამაკდაო
 • წაქეზებით მურია მგელს შეაჭამესო
 • წინ წყალი და უკან - მეწყერი, - შუაში შენი თავიო
 • წვიმის შეკავება უფრო ადვილია, ვიდრე გასათხოვარი ქალისაო
 • წინ მავალი უკან დარჩებაო
 • წინ წასული ურემი უკან მოღრიჭინებდაო
 • წისქვილის ქვები ერთმანეთს რომ არ ეხმარებოდეს, ერთმა რამდენიც არ უნდა იბრუნოს ვერას დაფქვავს
 • წლის საფიქრებელი და წამის საკეთებელიო
 • წყალი ნაყეს, ნაყეს და ისევ წყალი დარჩაო
 • წყალი პირველად პატარასაო
 • წყალი რომ დაგუბდება, აყროლდება
 • წყალი რომ შენ არ მოგყვეს, შენ მიჰყევიო
 • წყალი სათავით მონახე
 • წყალნი წავლენ და წამოვლენ - ქვიშანი დარჩებიანო
  დაიზრდებიან ობლები, მამულზე დადგებიანო.
 • წყალწაღებული ხავსს ეჭიდებოდაო


ეს არის რჩეული ციტატა. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის.
 • ჭეშმარიტი სიტყვა არასოდეს არ არის სასიამოვნო, სასიამოვნო სიტყვა კი - იშვიათად მართალი
 • ჭეშმარიტება იმისთვის არის ხანგრძლივი, რომ კაცი იშვიათად ხმარობსო
 • ჭინჭრის ძირზე ჭინჭარი ამოვაო
 • ჭინჭრაქა გულაღმა დაწვა: ცა რომ ჩამოინგრეს, ფეხებით დავიჭერო
 • ჭირისუფალი არ ტირის - მოტირალს რა ეტირება?
 • ჭკუას რომ არიგებდნენ - არ დასწრებიაო
 • ჭკუიანისაგან ძაგება გიჯობს სულელის ქებასა
 • ჭკუა ხანში კი არა, თავშიაო
 • ჭკვიანი თავის თავს დაემდურება და უტვინო — სხვასაო
 • ჭკვიანი რომ შესცდება - ბრიყვზე უარესია
 • ჭკვიანი ჩიტი ორთავე ფეხით გაება მახეშიო

 • ხალხი მირბოდეს - გაჰყევი, გაჩერდეს - გაჩერდი
ეს არის რჩეული ციტატა. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის.
 • ხალხი ქვევრივით არის, რასაც ჩასძახებ, იმას ამოგძახებს
 • ხანდაზმულ კაცს სიზმარიც დაეჯერება
 • ხარბის თვალს მიწა გააძღებსო
 • ხარი ქირაზე მოკვდება, კოკა კი წყალზე გატყდება
 • ხარი ხართან რომ დააბა, ან ზნეს იცვლის, ან ფერსაო
 • ხარს რქით დააბმენ, ადამიანს - ენითაო
 • ხე ერთი შემოკვრით არ წამოიქცევა
 • ხე ნაყოფით იცნობება
 • ხე ფესვითა სდგას, ადამიანი მოყვრითაო
 • ხელი ხელს ბანს და ორივენი კი - პირსაო
 • ხემ თქვა: „ცული მე რას დამაკლებდა, შიგ ჩემი გვარისა რომ არ ერიოსო“
 • ხერხი სჯობია ღონესა, თუ კაცი მოიგონებსა
 • ხმალსა არ უშლის სიმოკლე, ფეხი წინ წასდგი - გაწვდება
 • ხუთი თითი აქვს კაცსა, ხუთივ უთანასწორო
 • ხუმრობაში კაცი მოკლესო

 • ჯერ არ ვარგა ნავში ჯდომა, მერე მენავესთან ბრძოლა
 • ჯერ არ მინდოდა შობა და მერე სიკვდილი
 • ჯერ თავო და თავო, მერე ცოლო და შვილო
 • ჯერ ძილი მერე სიზმარი
 • ჯოჯოხეთს ერთი მუგუზალი აკლდა და ისიც დაუმატესო
 • ჯოჯოხეთში ძახილია და გაგონება კი - არა
 • ჯოჯოხეთს ერთი მაშხალა აკლდაო

 • ჰა პირი და ჰა პურიო.
 • ჰაი გიდი, ცხრა ნაბადზე რომ ვხტებოდიო.
 • ჰარამ მწყერს, ხოხობ, კაკაბსა - ჰალალი ქორი სჯობია.
 • ჰაჩი, ვირო, არტანელო, შეშა - მკვარის მომტანელო!
 • ჰაცა, ვირო, ნუ მოკვდები, გაზაფხულზე იონჯა ამოვა და მოძოვეო.
 • ჰკითხე ასსა - ჰქმენ გულისა.
 • ჰო, შენ ისე გინდა - ნემსი დასდო და სახნისი აიღო.
Wikipedia
Wikipedia
ვიკიპედიაში არის სტატია:
ქართული ენა