ვიკიციტატა:თარგები/მედია ფაილების წყაროები

ვიკიციტატიდან
Jump to navigation Jump to search
მალხმობა:
ვც:თ/მფწ

ინფორმაცია: ეს გვერდი ეთმობა მედია ფაილების წყაროს თარგებს.

ზოგადი[რედაქტირება]

თარგი ნიმუში
{{ინფორმაცია}}
განხილვა
აღწერა

უცნობია

წყარო

უცნობია

თარიღი

უცნობია

ავტორი

უცნობია

უფლება

იხ. ქვემოთ


{{გადაუმოწმებელია}}
განხილვა

ყურადღება!

ამ სურათს არ ახლავს ინფორმაცია თავისი წყაროს შესახებ. იგი შეიძლება იყოს საყოველთაო საკუთრება ან დაცული საავტორო უფლებების კანონით, GNU FDL-ის მსგავსად.
ფაილზე პასუხისმგებლის საყურადღებოდ:
გთხოვთ მიუთითოთ ინფორმაცია საავტორო უფლებების შესახებ. სურათები, წარმოდგენილი ამ ინფორმაციის გარეშე, მომავალში წაიშლება.
ამ თარგის გამოყენებისას:
გამოიყენეთ {{subst:სურათის წყარო|სურათი:თარგები/მედია ფაილების წყაროები}}; ~~~~ რომ გააფრთხილოთ სურათის ამტვირთავი.

დაცული მედია ფაილებისთვის[რედაქტირება]

თარგი ნიმუში
{{CopyrightByWikimedia}}
განხილვა
Copyright.svg
ეს სურათი (ან მისი ნაწილი) დაცულია ფონდი ვიკიმედიის მიერ. ეს არის ერთ-ერთი ოფიციალური ლოგო ან დიზაინი, რომელსაც ფონდი ვიკიმედია საკუთარ პროექტში იყენებს. მიუხედავად ნებისმიერი სხვა განცხადებისა, ამ სურათზე არ ვრცელდება GFDL ლიცენზია. ვიკიმედიის ლოგოს გამოყენებას არეგულირებს ვიკიმედიის ვიზუალური იდენტიფიკაციის სახელმძღვანელო და ის საჭიროებს ნებართვას.

© & ™ ყველა უფლება დაცულია, Wikimedia Foundation, Inc..
Wikipedia® და ვიკიპედია® არის ფონდი ვიკიმედიის (Wikimedia Foundation, Inc.) რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი.

ვიკიმედიის ლოგო
{{ფილმის პოსტერი}}
განხილვა
Copyrighted

ეს სურათი არის კინოფილმის პოსტერი, და საავტორო უფლებებს მასზე შესაძლოა ფლობს ან ფილმის გამომქვეყნებელი ან მისი მწარმოებელი სტუდია. დაბალი რეზოლუციის, შემცირებული ზომის კინოფილმების პოსტერების სურათების გამოყენება

 • თავად კინოფილმის ილუსტრაციისთვის ან პოსტერის შიგთავსისა და მხატვრული ღირებულების კრიტიკული ანალიზისთვის, და
 • ვიკიპედიაში, რომელსაც მართავს არამომგებიანი ფონდი ვიკიმედია,

ითვლება, როგორც სამართლიანი გამოყენება ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით (მათ შორის აშშ-ის საავტორო უფლებების კანონით).

ამტვირთავისთვის': გთხოვთ დაამატოთ დეტალური სამართლიანი გამოყენების ქვეტექსტი ყოველი გამოყენებისთვის, როგორც მითითებულია თავად ნამუშევრის წყაროში და საავტორო უფლებებზე ინფორმაციაში.

{{კადრი ფილმიდან}}
განხილვა
Copyrighted

ეს სურათი არის კადრი კინო- ან სატელევიზიო ფილმიდან, და საავტორო უფლებებს მასზე შესაძლოა ფლობს ფილმის პროდიუსერი კომპანია ან დისტრიბუტორი. დაბალი რეზოლუციის, შემცირებული ზომის კადრის გამოყენება

ითვლება, როგორც სამართლიანი გამოყენება მრავალი ქვეყნის შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით (მათ შორის აშშ-ის საავტორო უფლებების კანონით).

ამტვირთავისთვის: გთხოვთ დაამატოთ დეტალური სამართლიანი გამოყენების ქვეტექსტი ყოველი გამოყენებისთვის, როგორც მითითებულია თავად ნამუშევრის წყაროში და საავტორო უფლებებზე ინფორმაციაში.

{{წიგნის გარეკანი}}
განხილვა
Copyrighted

ეს სურათი არის წიგნის გარეკანი, და საავტორო უფლებებს მასზე შესაძლოა ფლობს ან წიგნის გამომქვეყნებელი ან მისი ავტორი. დაბალი რეზოლუციის, შემცირებული ზომის წიგნის გარეკანის სურათების გამოყენება

ითვლება, როგორც სამართლიანი გამოყენება მრავალი ქვეყნის შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით (მათ შორის აშშ-ის საავტორო უფლებების კანონით).

ამტვირთავისთვის': გთხოვთ დაამატოთ დეტალური სამართლიანი გამოყენების ქვეტექსტი ყოველი გამოყენებისთვის, როგორც მითითებულია თავად ნამუშევრის წყაროში და საავტორო უფლებებზე ინფორმაციაში.

{{გაზეთის გარეკანი}}
განხილვა
Copyrighted

ეს სურათი გაზეთის გვერდის ან სტატიის ასლია, და საავტორო უფლებებს მასზე შესაძლოა ფლობდეს ან გაზეთის გამომცემელი ან ინდივიდუალური ავტორი, რომელსაც მასზე გამოსახული სტატია ან სურათები ეკუთვნის. დაბალი რეზოლუციის საგაზეთო გვერდების სურათების გამოყენება

 • სტატიასა ან მოცემულ საკითხზე პუბლიკაციის ილუსტრაციისთვის,
 • პუბლიკაციის სახელით გამოჩენით ან თავად სურათზე ან მინიშნებით სურათის აღწერაში ზემოთ,
 • ვიკიპედიაში, რომელიც ფონდი ვიკიმედიის სერვერზეა განთავსებული,

ითვლება როგორც სამართლიანი გამოყენება საავტორო უფლებებზე კანონმდებლობის მიხედვით.

ამტვირთავისთვის: გთხოვთ დაამატოთ დეტალური სამართლიანი გამოყენების ქვეტექსტი ყოველი გამოყენებისთვის, როგორც მითითებულია თავად ნამუშევრის წყაროში და საავტორო უფლებებზე ინფორმაციაში.

{{ლოგო}}
განხილვა
საავტორო უფლებები დაცულია

ეს არის ორგანიზაციის, გაერთიანების ან კიდევ რაიმე ღონისძიების ლოგო და ის დაცულია საავტორო უფლებებით და/ან საფირმო ნიშნით. დაბალი რეზოლუციის' ლოგოს სურათების გამოყენება

 • სტატიასა ან მოცემულ საკითხზე პუბლიკაციის ილუსტრაციისთვის,
 • პუბლიკაციის სახელით გამოჩენით ან თავად სურათზე ან მინიშნებით სურათის აღწერაში ზემოთ,
 • ვიკიპედიაში, რომელიც ფონდი ვიკიმედიის სერვერზეა განთავსებული,

ითვლება როგორც სამართლიანი გამოყენება საავტორო უფლებებზე კანონმდებლობის მიხედვით.

ამტვირთავისთვის: გთხოვთ დაამატოთ დეტალური სამართლიანი გამოყენების ქვეტექსტი ყოველი გამოყენებისთვის, როგორც მითითებულია თავად ნამუშევრის წყაროში და საავტორო უფლებებზე ინფორმაციაში.

{{CopyrightedFreeUse}}
განხილვა
Copyrighted

ეს სურათი დაცულია. საავტორო უფლებების მფლობელი უფლებას აძლევს ყველას გამოიყენონ იგი ვიკიციტატაში.
არ გამოიყენოთ ეს თარგი ახალი სურათებისთვის. ყველა უფლების გაცემისთვის ნაცვლად გამოიყენეთ {{No rights reserved}}. [fix]

{{CopyrightedFreeUseProvided}}
განხილვა
Copyrighted

ეს სურათი დაცულია. საავტორო უფლებების მფლობელი ამ სურათის გამოყენების უფლებას იძლევა, იმ პირობით, რომ

{{ჰერალდიკა}}
განხილვა
Seal/emblem/coat of arms/crest, may be copyrighted, may or may not be usable ამ სურათზე გამოსახულია ბეჭედი, ემბლემა, გერბი ან სხვა ჰერალდიკა.

ჰერალდიკის სურათების გამოყენება ვიკიპედიაში მათ შესაბამის სტატიებში ითვლება სამართლიანად და არ არღვევს შესაბამისი ქვეყნის, საზოგადოების ან დაწესებულების უფლებებს. ჰერალდიკის გამოსახვა ექვემდებარება ორიგინალურ ხელოვნების ნიმუშზე გავრცელებულ უფლებებს და მათი მოდიფიკაცია მრავალი ქვეყნის კანონმდებლობით აკრძალულია.

{{ისტორიული ფოტო}}
განხილვა
საავტორო უფლებებით

ეს სურათი უნიკალური ისტორიული ფოტოსურათის ციფრული ვერსიაა, და საავტორო უფლებებს მასზე შესაძლოა ფლობს ან თავად სურათის გადამღები ან სააგენტო, რომელმაც ფოტოგრაფი დაიქირავა. ამ ფოტოსურათის გამოყენება

 • მასზე აღბეჭდილი მოვლენის ილუსტრაციისთვის, სადაც:
 • ფოტოსურათზე აღბეჭდილია განუმეორებელი ისტორიული მოვლენა, და სხვა თავისუფალი ალტერნატივა არ არსებობს ან ვერ შეიქმნება, და
 • სურათი დაბალი ხარისხისაა და არ აღემატება ზომით და ხარისხით ორიგინალს და საკმარისია სტატიაში ილუსტრაციისთვის, და ამ სურათის გამოყენება ვიკიპედიაში არ გამოიწვევს საავტორო უფლებების ღირებულებიც შემცირებას,
 • ვიკიპედიაში, რომელიც იმართება აშშ-ის სერვერებიდან არა-მომგებიანი ფონდი ვიკიმედიის მიერ,

ითვლება როგორც სამართლიანი გამოყენება აშშ-ის საავტორო უფლებების კანონით. ამ სურათის სხვა დანიშნულებით გამოყენება შესაძლოა გახდეს საავტორო უფლებების დარღვევა.

თუ ზემოთ აღწერილი არაადეკვატურად აღწერს მოცემულ სურათს, გთხოვთ ამოიღოთ იგი და შეცვალოთ სხვა თარგით.

ამტვირთავს: გთხოვთ მიუთითოთ დეტალურად სამართლიანი გამოყენების რაციონალი ამ თარგის გამოყენებისას, როგორც აღწერილია Wikipedia:Image description page, ასევე მიუთითეთ წყარო და საავტორო უფლებებზე ინფორმაცია.

{{ბანკნოტი}}
განხილვა
Copyrighted

ამ სურათზე გამოსახულია ფულის ერთეული. ზოგიერთი ვალუტის დიზაინი საავტორო უფლებებს არ ექვემდებარება და მაგვარად საზოგადოებრივ დომენშია. სხვა ვალუტები დაცულია საავტორო უფლებებით. ამ შემთხვევაში, მათი გამოყენება ვიკიპედიაში თვლება სამართლიანად მათზე ან მათ დიზაინზე კომენტარისა და კრიტიკის შესახებ არსებულ სტატიებში. ნებისმიერი სხვა სახის გამოყენება შეიძლება შეიძლება განხილულ იყოს როგორც საავტორო უფლებების დარღვევა. იხ. სამართლიანი გამოყენება დამატებითი ინფორმაციისთვის.

ამტვირთავს: გთხოვთ დაამატოთ დეტალური სამართლიანი გამოყენების პირობა ყოველი ატვირთვისას, და ასევე მიუთითეთ წყარო, საიდანაც ეს ნამუშევარი შემოგაქვთ.

{{fairuse}}
განხილვა
Copyright undetermined ეს ნამუშევარი დაცულია საავტორო უფლებებით და არალიცენზირებულია. ფონდ ვიკიმედიას გადაწყვეტილებით მისი გამოყენება ვიკიციტატაში სამართლიანია, თუ დაცულია შესაბამისი კრიტერიუმები (მითითებულია ქვევით).

თუ მოძებნით შესაბამის ალტერნატიულ სურათს თავისუფალი ლიცენზიით, გთხოვთ შეცვალოთ ეს სურათი თავისუფალი ვერსიით. შემდეგ მოითხოვეთ ამ სურათის წაშლა.

იხილეთ აგრეთვე: სამართლიანი გამოყენება ვიკიპროექტებში.


გამოყენების მიზანი: მიუთითეთ დეტალები


თავისუფალი მედია ფაილებისთვის[რედაქტირება]

გაფრთხილება თავისუფალი ლიცენზიის მქონე მედია ფაილები ატვირთეთ ვიკისაწყობში


თარგი ნიმუში
{{GFDL}}
განხილვა

Heckert GNU white.svg
ამ დოკუმენტის ასლის, გავრცელებისა და/ან შეცვლისათვის ნებართვა გაცემულია Free Software Foundation-ის მიერ გამოქვეყნებული GNU თავისუფალი დოკუმენტაციის ლიცენზიის 1.2 ვერსიის ან ნებისმიერი შემდგომი ვერსიის წესების დაცვით.
ექვემდებარება პასუხისმგებლობის უარყოფის პრინციპებს.
{{PD-self}}
განხილვა
Public domain

მე, ამ ნამუშევრის შემქმნელი, ვათავსებ მას საზოგადოებრივ დომენში.
ეს პირობა ვრცელდება გლობალურად.

იმ შემთხვევაში თუ ეს იურიდიულად შეუძლებელია, მე უფლებას ვაძლევ ნებისმიერ კერძო თუ იურიდიულ პირს გამოიყენოს ეს ნამუშევარი ნებისმიერი დანიშნულებისთვის, ნებისმიერი პირობის გარეშე, კანონით განსაზღვრული შემთხვევების გარდა.

{{PD-old}}
განხილვა
საზოგადოებრივი დომენი
ეს სურათი საზოგადოებრივ დომენშია, ვინაიდან მაზე საავტორო უფლებებს ვადა გაუვიდა ქვეყნებში, სადაც მოქმედებს პირობა „ავტორის სიცოცხლე პლუს 70 წელი ან ნაკლები“.